VVerplaatsen

Positioneren en eenheden in CSS


naar de slides

vorige les: intern menu

verplaatsing van café De Bosrand
verplaatsing van café De Bosrand

Leerdoelen


 1. veel voorkomende waarden van positioning
  • static
  • relative
  • absolute
  • sticky
  • fixed
 2. veel voorkomende maateenheden in CSS
  • px
  • em
  • rem
  • %
  • vw en vh

Positioning: de context

 • Met display-types (of die van hun parents) krijgen de elementen hun positie in de viewport;
 • met de position-eigenschap kan van die plek op verschillende manieren worden afgeweken/bijgesteld;
 • met transform en margin zijn soms vergelijkbare verschuivingen haalbaar

experiment position

 1. Ga naar https://blanken5.home.xs4all.nl/experimenten/testEM_REM_spelen/testEMs.html
 2. Zie hoe in de video de position-eigenschappen van het zwarte vlakje worden aangepast.
 3. Probeer dit ook

position: static
position static

 • Geen verplaatsing
  (wat de waarden van top en left ook zijn);
 • Dit is de default instelling voor elk element

position: relative
postion: relative

 • Verplaatsing ten opzichte van
  zijn eigen positie, die het element heeft
 • De andere elementen in de flow blijven op hun plek: er ontstaat een 'gat' als je echt verplaatst;
 • Deze eigenschap wordt heel vaak toegepast zonder dat je waarden voor top en left gebruikt (om iets met de children van dit element te kunnen doen.

position: absolute

 • postion: absolute
 • Verplaatsing ten opzichte van
  de positie van de dichtst-bijzijnde ancestor (bijvoorbeeld parent), die niet static is.
 • De navolgende elementen in de flow, vullen direct de ruimte op die het element had.
ancestor
experimenteer met de position van de 'parent' en het child.
parent

child top: 0; left: 150px;

position: fixed

 • Verplaatsing ten opzichte van
  de positie van de viewport. Als de pagina scrollt blijft het element op zijn plaats.
 • De navolgende elementen in de flow, vullen direct de ruimte op die het element had.

vastgeplakt

Hier nog een experimenteer-pagina: https://blanken5.home.xs4all.nl/experimenten/positioning/positioning.html

position: sticky

 • Het element blijft in de flow, tot het de grenswaarde (vaak top) heeft en scrollt dan niet verder binnen de viewport.
 • Heeft geen invloed op flow van andere elementen

em versus rem

 1. Ga naar https://blanken5.home. xs4all.nl/ experimenten/ testEM_REM_ spelen/ testEMs.html
 2. Kijk wat er met de paarse vlakjes (1em bij 1em) en de beige vlakjes (1rem bij 1rem) gebeurt als de font-grootte van het document wijzigt.
 3. De em-vlakjes schalen mee
 4. De rem-vlakjes en het zwarte px-vlakje blijven even groot
 5. in de groener 'wrapper-div' kan het font apart nog vergroot worden. De paarse vlakjes gaan in grootte verschillen, de beige blijven gelijk.

procenten: tenopzichte waarvan?

%

Dit hangt af van de css-eigenschap:

 • height 50% is de helft van de hoogte van de parent
 • width 50% is de helft van de breedte van de parent
 • top 50% is de helft van de hoogte van de parent
 • left 50% is de helft van de breedte van de parent
 • margin-top 50% is de helft van de breedte van de parent
 • margin-left 50% is de helft van de breedte van de parent
 • font-size 50% is de helft van de grootte van het font in het betreffende element

Zie: http://bla.hosts1.ma-cloud.nl/blog/100-procent-van-wat/

vw en vh

vw en vh

vw: viewport-width;
vh: viewport-height

 • height: 50vh 50% van de hoogte van de viewport
 • height: 100vh precies de hoogte van de viewport
 • height: 50vw 50% van de breedte van de viewport
 • height: 100vw precies de breedte van de viewport