position

Positioneren kan in een html-document op verschillende manieren. Standaard is er sprake van static. Via CSS is dit om te zetten naar relative, absolute en fixed. Vervolgens kun je met top, left, bottom en right eigenschappen de positioning aanpassen.

Absoluut positioneren is ten opzichte van de viewport, tenzijn er een parent-element is dat ook gepositioneerd is. Het wordt dan ten opzichte van het dichtstbijzijnde parentelement gepositioneerd.