div - padding - marge

een eerste stapje naar lay-outen


HTML5 logo CSS3 logo

Geef elementen de ruimte

naar de slides   |  

De vorige les: attributen | intro CSS

afstand
groeperen en afstand

Leerdoelen

 • div-element
 • span-element
 • Semantiek
 • Afstanden maken met padding en marge
 • pseudo-class :hover

absolute versus relatieve link

Absolute link


  <a href="https://www.lamlisse.nl/paginas/laatste-nieuws.html">Laatste Nieuws</a>
              
              

Relatieve link


              <a href="paginas/laatste-nieuws.html">Laatste Nieuws</a>
              
              

div-element

div-element groepeert andere elementen

 • Heel veel div-elementen op bijvoorbeeld https://github.com/
 • Heeft geen semantische betekenis
 • Heeft een class- en/of id-attribuut


<div class="container">
  <!-- andere elementen -->
  ...
  ...
</div>
            
div als container

semantisch

betekenis hebbend

screenreader (schermlezer)

<b> … </b>            

geen betekenis

<strong> … </strong>                       

wel betekenis: luidere weergave

<i> … </i>             

geen betekenis

<em> … </em>             

wel betekenis: en cursieve weergave

browser

<b> … </b>             

geen betekenis (maar wel een vettere weergave)

<strong> … </strong>             

wel betekenis: belangrijk vettere weergave

<i> … </i>                       

geen betekenis: (maar wel cursieve weergave)

<em> … </em>             

wel betekenis: en weergave met een hogere toon

Semantischere Mark-up HTML5

HTML5 heeft groeperings-elementen toegevoegd, die betekenis in zich hebben:

<header>  ... </header>
<footer> … </footer>
<nav> … </nav>
<aside> … </aside>
<article> … </article>
<main> … </main>
<section> … </section>
HTML5 elementen

div-element gebruikt om te stijlen


  <body>
    <div class="container">
      <h1>Welkom bij LAM</h1>
      <p>Een museum voor iedereen</p>
    </div>
  </body>            
            

  .container {
    width: 400px;
    margin: 0 auto;
    background-color: lightblue;
  }
            

link naar de live versie
Merk op:

 • de class container wordt geselecteerd met .container
 • Je ziet hier een leuke tric om een smaller element te centreren op een pagian.

div met id-attribuut


mark-up


    <div id="zoekVeld">
      . . .
      . . .     
    </div>
            

code-voorbeeld id-attribuut

CSS


    #zoekVeld {
      text-align: right;
    }
            

CSS selecteert een element door de # voor de naam van de ID te plaatsen

JS


              document.getElementById('zoekVeld')...
            

id versus class


id


 • kan op een pagina hoogstens 1 keer voorkomen
 • maakt het element uniek
 • wordt in de CSS met # geselecteerd

class


 • kan op een pagina vaker voorkomen
 • geeft overeenkomsten aan verschillende elementen
 • wordt in de CSS met . geselecteerd
 • Elk element kan een id-attribuut meekrijgen
 • Elk element kan een class-attribuut meekrijgen
 • Elk element kan een id- en een class-attribuut meekrijgen

het span element

mark-up


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>voorbeeld van een span-element</title>
  <link rel="stylesheet" href="span.css">
</head>
<body>
  <p>
    Bezoek het <span class="accent">LAM</span> met het hele gezin.
  </p>
</body>
</html>              
            

CSS


.accent {
  font-weight: 700;
  color: magenta;
  font-family: sans-serif;
}
            

Het span-element:

 • verdeelt een element in aparte delen;
 • heeft geen semantische betekenis;
 • heeft een class- en/of id-attribuut

Link naar de live versie

2 elementen met hun padding & marge

padding en marge

Het boxmodel van een element

het boxmodel

De opdracht

 • Volg de video-instucties op https://blanken5.home.xs4all.nl/paddMarg.html.
  Gebruik daarbij de passende afmetingen bij deze afbeelding op blogspot
 • Je mag ook een eigen achtergrondafbeeding maken of kiezen
 • Zet deze oefening in een aparte directory op hosts.ma-cloud
 • Maak van deze oefening repo op GitHub en maak tussentijds commits
 • Zet de online link in de README.md van je repositry
 • Lever de GitHub-link in op Teams

Naar de instructies   |