Attributen HTML5 en intro CSS

Meer mogelijkheden met elementen


HTML5 logo CSS3 logo

Laat elementen zich onderscheiden

naar de slides   |  

De vorige les: Introductie HTML

CSS3
CSS

Leerdoelen

 • Weten wat attributen en attribuut-waarden zijn
 • a-element met attribuut
 • img-element met attribuut
 • input-elementen met attributen kennen
 • Weten wat de basisstructuur van CSS is
 • Koppelen van CSS

attribuut van een game-character

Een attribuut geeft het element iets extra's

game-karakter met attribuut

een attribuut van een HTML-element

Een attribuut geeft het element iets extra's

game-karakter met attribuut

merk op:

 • dat je hier het hele element ziet
 • attribuut alleen in de openingstag aanwezig is
 • de spatie in de openingstag en NIET bij het = -teken
 • het = teken en de dubbele aanhalingstekens " en "
 • het attribuut heeft een attribuut naam (hier is dat class) en een attribuut-waarde

Het a-element

geeft een link naar een ander html-document

of een plek in een html-document

anchor-element met attribuut

De mark-up van een a-element


href is een onmisbaar attribuut van a<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Een link naar het LAM</title>
  </head>
  
  <body>
    <h1>Een link naar het LAM</h1>
    <p>Een link naar 
    <a href="https://www.lamlisse.nl/">de website van het LAM</a> 
    te Lisse.</p>
  </body>
</html>
              
           
            

Het resultaat


Resultaat in apart venster

Alle andere attributen van a vind je bij w3schools.com

De betekenis van HTML


Hyper

Text hyper-text is klikbare tekst, die andere informatie ontvouwt

Mark-up opmaak

Language taal

Het img-element

Levert een afbeelding in het document

En heeft 2 onmisbare attributen

img-element met 2 attributen

het img-element heeft minimaal de volgende attributen:

 • src geeft de plaats weer waar de afbeelding is opgeslagen
 • alt Geeft de omschrijving van de afbeelding weer

Alle andere attributen van img vind je bij w3schools.com

De mark-up van een img-element


href is een onmisbaar attribuut van a<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Een link naar het LAM</title>
  </head>
  
  <body>
  <p>Dit doen onze Kijkcoaches tijdens de lockdown</p>
  <img src="https://www.lamlisse.nl/wp-content/uploads/2020/03/200220-LAM-Ron-van-der-Ende-Corine-Zijerveld-Fotografiec2020-155-scaled.jpg" alt="Onze Kijkcoaches" width="500">
  </body>
</html>
              
           
            

Het resultaat


Resultaat in apart venster

Alle andere attributen van img vind je bij w3schools.com

Het input element tekst

met label element


  <label>naam:
    <input type="text" value="" placeholder="Voor- en achternaam">
  </label>
            

Het resultaat

Het input element email

met label element


  <label>email:
    <input type="email" value="" 
    placeholder="Emailadres">
  </label>
            

Het resultaat

Het input element radio

met label element


  ...
  <p>Hoe vaak heeft u het LAM bezocht?</p>
  <label><input type="radio" name="aantal" value="0"> Nog nooit</label> <br>
  <label><input type="radio" name="aantal" value="1"> Een keer </label> <br>
  <label><input type="radio" name="aantal" value="meer dan 2"> Meer dan 2 keer </label> <br>
  <label><input type="radio" name="aantal" value="Meer dan 5 keer"> Meer dan 5 keer </label> 
  ...
            

Het resultaat

Hoe vaak heeft u het LAM bezocht?
Merk op:

 • Alle radio-input-elementen hebben dezelfde waarde voor name-attribuut
 • Hierdoor kan er maar 1 item geselecteerd worden
 • Een radio-input-element komt nooit in zijn eentje voor: er moet iets de selecteren zijn.

Het input-element checkbox

met label element


  ...
  <label>
    <input type="checkbox" value="donateur">
    Ik wil donateur worden
  </label>  <br>
  <label>
    <input type="checkbox" value="nieuwsbrief" checked>
    Ik wil de nieuwsbrief van het LAM ontvangen
  </label>
  ...
            

Het resultaat

Merk op:

 • Alle checkbox-input-elementen hoeven geen name-attribuut te hebben.
  Het komt wel vaak voor bij de verwerking in het PHP-script.
 • Er kunnen meerdere opties aangevinkt worden
 • Er is ook een attribuut checked zonder waarde

basisstructuur CSS

Structuur


selector {
  eigenschap: waarde;
  ...
} 
...           
            

Voorbeeld


body {
  font-family: sans-serif;
  background-color: beige;
}
h1 {
  color: #f00;
}            
            

3 manieren om CSS aan HTML-elementen te koppelen

 • De efficiëntste: een apart CSS-document koppelen in het head-element met het linkelement:
  <link rel="stylesheet" href="css/webslides.css">
  Je kunt zo meerdere pagina's aan één stijlblad koppelen: eenvoudig in het onderhoud!
 • De CSS stoppen in het style-element in het head-element
 • In een HTML-element een style-attribuut toevoegen en de CSS-eigenschappen en hun waarden toevoegen.
Voorbeelden: https://www.w3schools.com/css/css_howto.asp

CSS: Cascading Style Sheets

 • De CSS-eigenschappen van een element neemt hij voor veel eigenschappen over van zijn parent. (overerving)
 • De eigenschappen van het externe stijlblad kun je overschrijven in het interne stijlblad in de head van je document.
 • De stijlen van een element kun je overschrijven in het stijl-attribuut van dat element.

referenties

Opdracht

 • Ga naar https://whichmuseum.nl/nederland/beste-musea en zoek daar een musem uit. Overleg dit met de docent, zodat je niet eenzelfde site kiest als een medestudent;
 • Je gaat een websitje maken en dus maak je daarvoor een mapje aan naast de map van vorige week;
 • Maak daarin een document met de naam index.html dit is van een site de pagina die automatisch geladen wordt;
 • Zet de naam van het museum in het h1-element;
 • Maak een lijstje van kenmerken van het museum op de pagina;
 • Voeg een link naar de site van het museum toe;
 • Voeg een afbeelding toe van het museum. Als deze te groot is, ga je dat verderop met CSS verkleinen;
 • Zorg ervoor dat een klik op de afbeelding, ook naar de website van het museum gaat;
 • Voeg een beschrijving toe van het museum;
 • Maak een apart CSS-dcument aan en koppel deze aan index.html;
 • Geef het img element een CSS-eigenschap max-width met de waarde van 100% mee
 • Ga naar de font-informatie van W3 Schools en maak het lettertype van het document schreefloos;
 • Bekijk CSS kleuren CSS achtergrond van W3 Schools om de achtergrondkleur en de kleur van het document aan te passen;
 • Voorzie het h1-element weer van een schreefletter en geef deze een andere achtergrond- en letterkleur;
 • Zet deze oefening online;
 • Zet deze oefening ook op GitHub met een link naar de live-versie in het README.md bestand;
 • Lever de link van de GitHub in.