Overgaan naar een nieuwe pagina

Als je de volgende tekst die je wilt invoeren op een nieuwe pagina moet beginnen, -bijvoorbeeld omdat je een nieuw hoofdstuk begint- dan kun je dat doen met de toetscombinatie Ctrl + Enter. Zie hiervoor de figuur hieronder.


Evenmin als je spaties tikt om op een nieuwe regel te komen, druk je ook niet tig-keer op de Enter=toets om op een nieuwe pagina uit te komen. Hiervoor gebruik je dus die toetscombinatie Ctrl + Enter.

Er is ook nog een moeilijkere maar wel professionelere manier om op een nieuwe pagina te komen. Daarmee verdeel je het document in secties.
Secties geven je de mogelijkheid het document automatisch per hoofdstuk een verschillende opmaak te geven voor wat betreft kop- en voetteksten. Zo kan elk hoofdstuk in je document een eigen koptekst krijgen. Als je dit hebt gedaan kan Word ook automatische een inhoudsopgave voor het hele document maken!

Een tweede reden voor de Ctrl + Enter. is, dat bij een wijziging in de opmaak of inhoud van een pagina voorin het document, geen invloed heeft op het begin van de andere pagina's.

Het is praktisch de opmaak voor de eerste sectie eerst af te ronden voor dat je nieuwe secties maakt. Anders moet je achteraf in alle secties apart de opmaak wijzigen.

Een sectie beëindig je door te kiezen voor Invoegen » Eindemarkering.
Kies in het menu dat volgt de optie Volgende pagina en daarna OK.