Importeren van JSON

Asynchroon JavaScript: AJAX

Naar de slides


Vorige les: Object-eigenschappen uitvoeren

Leerdoelen

 • JSON
 • AJAX
 • HTTP-statuscodes
AJAX
AJAX

JSON

 • JavaScript Object Notation
 • Eenvoudig en veelgebruikt formaat om data op te slaan en te transporteren
 • Veel gebruikt als data van de server naar de browser gehaald moeten worden
 • Kan worden opgeslagen in het formaat .json
 • JSON is zelfbeschrijvend en eenvoudig te lezen
 • een combinatie van array's en objecten die als string worden getransporteerd.
JSON JSON voorbeeldcode
AJAX
geen voetbal

AJAX

 • Asynchronous JavaScript and XML
  In het begin gebeurde dit veelal met XML-bestanden, maar het kan ook met text en HTML en tegenwoordig meestel met JSON.
 • Haal data van de server nadat de pagina geladen is
 • De pagina bijwerken zonder deze te verversen
 • Stuur -op de achtergrond- data naar de server (niet in de les vandaag)

AJAX is geen programmeertaal maar een JavaScript-techniek.
Het gebruikt:

 1. het XMLHttpRequest-object dat elke browser heeft https://caniuse.com/xhr2
 2. JavaScript en HTML DOM om de opgehaalde data weer te geven.
XML voorbeeldcode
XML voorbeeldcode

XML

 • Extensible Markup Language (heeft elementen en attributen)
 • Je kunt data in XML zetten om het te versturen
 • RSS-feeds zijn als XML geschreven

Tegenwoordig wordt dit door JSON vervangen, ondanks dat XML nog extra mogelijkheden heeft om vanuit zichzelf data weer te geven. De reden daarvoor is:

 • JSON ziet er eenvoudiger uit
 • JSON kan arrays bevatten
 • JSON kan eenvoudiger met JavaScript verwerkt worden.
  (Dat gaan we vandaag doen!)

XMLHttpRequest

Hier een aantal properties en methods van het XMLHttpRequest-object
Compleet overzicht

eigenschappen (properties):

 • .onreadystatechange
  Telkens als de .readyState wijzigt, wordt dat gezien als een event en roep je een functie aan. Dit wordt een callback-functie genoemd
 • .readyState
  de toestand van de aanvraag aan de server
 • .status
  het antwoord van de server als een getal: info, succes, herleiden, fouten.
  Volgende dia hier meer over.
 • .responseText
  de opgevraagde data als een string.
  Hier is het ons om te doen.
 • .statusText
  Net als .status maar dan krijg geen getal maar een korte tekst.

methods:

 • .open()
  Details van de aanvraag:
  1. "GET" (voor ophalen van data) of "POST" (als je dat wilt wegschrijven)
  2. url
   het adres van de de server
  3. synchroon
   een boolean. Geef daarvoor true: dan loopt het JavaScript gedurende de aanvraag gewoon door
 • .send()
  Verstuur de request naar de server

HTTP-statuscodes

100+: Mededelend

 • 100: Doorgaan
 • 101: Protocolwissel
 • 102: Processing

200+: Goed gevolg

 • 200: OK
 • 201: Aangemaakt
 • 202: Aanvaard
 • 203: Niet-gemachtigde informatie
 • 204: Geen inhoud
 • 205: Inhoud opnieuw instellen
 • 206: Gedeeltelijke inhoud
 • 207: Meerdere statussen

300+: Omleiding

 • 301: Definitief verplaatst
 • 302: Tijdelijk verplaatst
 • 305: Gebruik Proxy

400+: Aanvraagfout

 • 400: Foute aanvraag
 • 401: Niet geautoriseerd
 • 402: Betaalde toegang
 • 403: Verboden toegang
 • 404: Niet gevonden
 • 405: Methode niet toegestaan

500+: Serverfout

 • 500: Interne serverfout
 • 501: Niet ge├»mplementeerd
 • 502: Bad Gateway
 • 503: Dienst niet beschikbaar
 • 504: Gateway Timeout

De server geeft bij de communicatie altijd de statuscode mee, in ieder geval het getal dat bij de statuscode hoort.

Volledige lijst van HTTP-statuscodes
HTTP statuscodes

voorbeeld XMLHttpRequest


    // het adres van de server
    const url = 'https://gist.githubusercontent.com/Theo-denBlanken/ed9551298618eb05ad01b838b3bf32b5/raw/c8c1fed36793bdd6fd69ba6ee815c263a61118c3/boekenTheo.json';

    // het XMLHttpRequest object maken
    const aanvraag = new XMLHttpRequest();

    // omschrijf wat er moet gebeuren ALS je de data succesvol binnen hebt
    aanvraag.onreadystatechange = () => {
      if( aanvraag.readyState==4 && aanvraag.status==200 ) {
        let data = aanvraag.responseText;
        // schrijf dit direct in het browservenster
        document.body.innerHTML = data;
      }
    }

    // serveraanvraag specificeren
    aanvraag.open( "GET", url, true);

    // aanvraag versturen
    aanvraag.send();   
        
AJAX

Wat er gebeurt bij een XMLHttpRequest (AJAX)

 1. Zolang .send niet wordt uitgevoerd: niets
  maar dit kan veranderen als er bijvoorbeeld een venster geladen is, of als er op een knop wordt geklikt;
 2. bij .send wordt de request volgens de specs in .open() naar de server gestuurd: AJAX call;
 3. om dat de aanvraag is verstuurd en de server nog moet reageren worden intussen andere opdrachten in het JavaScript bestand uitgevoerd: het is niet bijzonder dat het hele script al doorlopen is voordat de juiste response van de server terug is. Je noemt dit een asynchroon proces.
  Dit a-synchroon staat voor de A in AJAX.
 4. Telkens als de readyState van de response wijzigt, veroorzaakt dit bij het XMLHttpRequest-object een event: onreadystatechange
 5. Als de server met het goede reactie terug is, komt dat in de responseText-property van het XMLHttpRequest-object.
 6. Je controleert of de readyState en status jiust zijn, en dan roep je een functie aan die de responseText gaat verwerken: Dit wordt een callback-functie genoemd.

Demo import JSON

AJAX

Van JSON naar JS-object

data in json


let jsonData = `[
  {
    "tijd": "13 Jan 2021 17:10",
    "tempBuiten": 3,
    "tempBinnen": 19,
    "tempGewenst": 19,
    "lichtKamer": true,
    "lichtBuiten": false
  }, {
    "tijd": "13 Jan 2021 17:20",
    "tempBuiten": 3,
    "tempBinnen": 18,
    "tempGewenst": 19,
    "lichtKamer": true,
    "lichtBuiten": false
  }
]`
              

let objectData = JSON.parse(jsonData);


JSON in JS

data in JS-object


De omgekeerde weg:
jsonData = JSON.stringify(objectData);

Opdracht

Bekijk deze instructie (00:15:50) en doe mee.

Credits

Deze presentatie is gemaakt met gebruik van:

 1. WebSlides
 2. documentatie WebSlides
 3. W3 Schools
 4. instructie de nummering stylen