een tabel maken

in HTML

In deze tutorial maak je kennis met tabellen in HTML. Je maakt kennis met de tags table, tr, th en td.
Ook het samenvoegen van cellen met rowspan en colspan komen aan de orde.

opdracht leerdoelen
  • Maak een tabel met gegevens van jezelf of een bedrijf.
  • Plaats hem in jouw bewijzenmap onder:
    http://hosts.ma-cloud.nl/bewijzenmap/periode1/dir/tabel
  • Noem het html-ducument index.html
  • Verzorg zelf de opmaak met CSS
  • Basis tabellen in HTML
  • rijen en cellen bij tabellen
  • rowspan en colspan
  • opmaak van tabellen

tabellen in HTML (00:12:03)

Je ziet hoe gegevens met een tabel in HTML kunnen worden geordend. Met Emmet in Brackets kun je met een druk op de tab-toets snel een flink aantal rijen met cellen neerzetten.
Na het vullen van de cellen, kun een cel zich over meerdere kolommen laten uitstrekken met het attribuut colspan.
Een cel kan ook over meerdere rijen, maar dan met rowspan. Bij deze operaties zullen waarschijnlijk wel overbodige cellen ontstaan, die je dan verwijdert.
Om de data mooi uitgelijnd te krijgen, bewerk je ze met CSS.


Zet deze training online in je bewijzenmap als
http://12345.hosts.ma-cloud.nl/bewijzenmap/periode1/dir/tabel/ met als naam index.html