logo Ma logo Theo logo Vue.js

Introductie Vue.js

Een JavaScript framework

Vue.js

 • is een JavaScript framework JavaScript logo
 • gemaakt voor SinglePageApplications
 • vergelijkbaar met React
  • eenvoudiger te leren
  • voor kleinere applicaties
  • niet zo groot
 • werkt met componenten die elkaar gegevens doorgeven
 • supersnel door bewerkingen in de Virtual DOM en alleen wijzigingen worden bijgewerkt

Dependencies

bij installatie blijkt dat Vue.js gebruik te maken van:

 • Babel.js: om JS uit te voeren, die breder ondersteund wordt;
 • ES-lint: voor foutopsporing en melding

Dat zie je natuurlijk in package.json

Veronderstelde voorkennis

 • de beginselen van JavaScript
  • Arrays
  • Objecten
  • if-statements
  • werken met npm

Ook handig om te weten:

 • ES6 syntax o.a. arrow-functie-notatie
 • Arraybewerkingen als forEach(), .map(), .filter()
 • Fetch API (incl promises, een stapje verder dan http-requests)

Een crashcourse Vue.js

Je mag bij de docent ook een mp4 ophalen, zodat het navigeren eenvoudiger gaat.

Een mogelijk resultaat: blanken5.home.xs4all.nl/ vueVerlanglijst2020/

Installatie

vue devtools

Project starten

Met de CLI:
 • navigeer met map waarin het project moet komen
 • vue create en geef de app-naam en bevestig de standaard instellingen
 • npm run serve je project wordt ontwikkeld op http://localhost:8080

Na afloop van het ontwikkelen compilen met:

 • npm run build
Vue kan ook met een projectserver werken, dit is in de crachcourse te zien.

Assistentie voor VS-Code

Vetur

Breid de editor uit met Vetur. Je krijgt het aanbod al bij het openen van een .vue-bestand. Je krijgt dan o.a. direct syntax-highlighting.

Basisstructuur van een Vue component

Basisstructuur van een Vue component

Opdracht

 1. bekijk de eerste 42 minuten van de crashcourse
 2. bedenk een onderwerp voor je app:
  • een lijst van goede voornemens
  • een wenslijst van boeken, cd's, video's, etc.
  • etc...
 3. probeer deze in Vue.js te maken. Het woord 'todo' of een afgeleide daarvan mag niet gebruikt worden!!

dynamische attributen in een template van een component

bijvoorbeeld de src en altattributen voor een img-element

Formeel:
<img v-bind:src="wens.url" v-bind:alt="wens.titel" />

Maar omdat dit vaak in Vue voorkomt is er een kortere notatie:

<img src="wens.url" alt="wens.titel" />

Inleveren

 • De node-modules NIET committen!!!
 • GitHUbOverige bestanden commit je regelmatig op GitHub.
  Denk daarbij aan de afronding van een onderdeel van de app en na elke les.
 • Na de eerste commit de GitHub-link al in Magister
De app in een subdirectory met bijvoorbeeld de naam /vue-crash-course/ :
 • Maak een bestand vue.config.js in de root van je project;
 • Daarin de volgende code:
  module.exports = {
   publicPath: process.env.NODE_ENV === 'production'
    ? '/vue-crash-course/'
    : '/'
   }
 • Hierna met npm run build je applicatie compileren in de dist map.
 • De inhoud van deze map kan dan in de submap /vue-crash-course/ op bijvoorbeeld hosts2.ma-cloud.

Zie: http://bla.hosts.ma-cloud.nl/vue-cli-public-path/

Nog een instructie VUE.js project aanmaken (00:13:18)

We gaan er hier van uit dat je met npm install -g @vue/cli Vue.js al globaal geïnstalleerd hebt. Je kunt dit in de CLI nagaan met vue --version.
Je gaat met de CLI naar de map waarin je een project wil starten. Met vue create naam-van-project kom je in een proces in de CLI waar je met de pijltjes-toetsen en spatiebalk opties kunt kiezen en met de Enter-toets bevestigen. Er komt dan een flink proces op gang waar bij er een flinke hoeveelheid software wordt geïnstalleerd in een mapje naam-van-project.

Na dit proces ga je dat mapje naam-van-project in met het cd-opdracht van de CLI en start je de vue-server met npm run serve.
Je ziet vervolgens dat op http://localhost:8080/ je vue-project draait.
Met VS Code ga ja naar de aangemaakte map toe om aan het project te kunnen werken.

Nog een instructie VUE.js project aanmaken (00:13:18)

Met de versie van 2020 een project aanmaken via de CLI incl. Vue-router

Bootstrap 5 toevoegen aan Vue.js project

Met npm install bootstrap@next installeer je Bootstrap5 in jouw project. Deze heeft is niet meer afhankelijk van jQuery. Wel zal voor sommige componenten popper.js noodzakelijk blijven.
In de node_modules map kun nu een bootstrap-map vinden.

In je project kun je in main.js met import 'bootstrap' en

	import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'

het stijlblad van Bootstrap beschikbaar maken. De classes zijn dan in de mark-up toe te voegen. Als voorbeeld daarvan wordt er een input-groep op de about-pagina toegevoegd.

Wat niet is getoond in de video is dat als je ook de JS-functionaliteit nodig hebt je deze op vergelijkbare wijze als bij de CSS met importeren in main.js. Spoor in de node_modules de locatie maar eens op.

Bootstrap 5 toevoegen aan Vue.js project (00:08:06)

Je werkt toch in de CLI dus loopt dit via npm