kop

Deze webpagina maakt gebruik van een extern stylesheet. Zo zijn inhoud en vormgeving goed gescheiden.
Doordat de htmlpagina's en het stylesheet aparte bestanden zijn, kan de hele site - ook als deze uit tientallen pagina's bestaat - een aangepaste vormgeving krijgen, door alleen het stylesheet aan te passen.

Ook kun je meerdere stylesheetpagina's aanmaken, zodat de hele site via een script een andere vormgeving krijgt.

De balk achter de kop moet even hoog worden als de kop die op zich iets lager staat. Hiervoor is de hoogte van de balk ingesteld, de hoogte van de kop is 10 pixels minder.

De wrapper bevat de kop en heeft een marge van 10 px, zodat deze zakt. Het blijkt dat de balk een marge van -10px moet hebben, omdat hij anders op dezelfde hoogte komt als de wrapper.

De linker kolom heeft onderaan een negatieve marge van -3000px en een padding van 3000px. Doordat de inhoud-div een overflow hidden krijgt, wordt deze kolom net zo lang als de langste div met de meeste inhoud. Hij wordt dan dus helemaal gekleurd. De rechterkolom heeft een vergelijkbare oplossing, welke werkt tot een hoogte van 3000px.

logo facebook