spiralen

GitHub

een kennismaking

GitHub: een repositry plaatsen (00:09:43)

Deze eerste instructie laat zien hoe je je werk op GitHub plaatst. Er wordt gewerkt met een Mac, en daarom wordt er voor gezrgd dat de .DS_Store niet wordt meegenomen. Hiervoor maak je een .gitignore bestandje aan.

Er wordt ook een README.md bestand gemaakt met een omschrijving van het project.

Vanuit het account op Github wordt een repositry aangemaakt. Je kunt daar de aanwijzingen volgen. Lokaal begin je met Terminal te navigeren naar de map met werk, die op GitHub moet:

mijnMac gebruiker$ cd padNaarDeMap
vervolgens laat je Git daar werken:
mijnMac:deMap gebruiker$ git init
Je neemt alles in die map op:
mijnMac:deMap gebruiker$ git add -A
Je maakt je eerste bijdrage:
mijnMac:deMap gebruiker$ commit -m 'opmerking bij bijdrage'
Hierna contact maken met de repositry op de hub:
mijnMac:deMap gebruiker$ git remote add origin https://github.com/jouwsubdomein/jouwrepositry
Tot slot breng je alles over met
mijnMac:deMap gebruiker$ git push -u origin master

GitHub: aanpassingen bijwerken (00:05:22)

Als er in jouw project aanpassingen zijn, moet je de volgende sappen doorlopen om deze op de repositry bij te werken:

git add [bestandsnaam]
git commit -m 'de beschrijving van de aanpassing'
git push

GitHub: bijwerken met Brackets (00:02:47)

Vanuit Brackets kun je met een plug-in zonder Terminal de wijzigingen naar Github doorgeven. Met de extensie Brackets Github kun direct vanuit Brackets de aanpassingen doorvoeren.

Vanzelfsprekend kom je de add, commit- en push-commando's weer tegen.

GitHub: pull en push (00:05:52)

Je kunt van GitHub een repositry downloaden (git pull), en als je daarvoor rechten hebt gekregen aanpassingen uploaden (git push).


Inleveren ˆ

Plaats jouw training online en lever het linkje in via ELO

Een training naar horizontaal menu